Tag: цинкова бяла

  • Цинкова бяла (Zincum oxydatum crudum) – цинквайс

    Добиване. Цинковата бяла е цинков окис. Той се добива при нагряването на сух цинков карбонат до 300°С в присъствие на въздух. Свойства. Цинковата бяла има молекулно тегло 81,4. Тя е бял, лек прах; в смеси с животински и течни растителни лепила има полупокривен характер. Трайна е към светлината, но към влагата във въздуха е много […]