Tag: хартия

  • Хартии за рисуване

    Добиване. Хартията се добива от каша, която се получава от ленени или памучни парцали, дървесина, туткалена вода или казеинов разтвор. Кашата се пресува в различни дебелини, големини и грапавини между валцове. Получават се хартиени листа или хартия на рула. В зависимост от това, дали хартията е добита от парцали или от дървесина, различаваме парцалена хартия […]

  • Изпъване и засилване на основите

    ЗАЩО ИЗПЪВАМЕ ОСНОВИТЕ Едно от средствата, чрез които се ограничава до голяма степен хигроскопичността на основите, е напъването им върху дървени рамки или дървени или железни скари. Освен това чрез изпъването на основите се създават по-добри условия за тяхното грундиране и по-лека и удобна по-нататъшна работа при направата на самата художествена творба. Има художници, които […]

  • Грундиране на хартия за рисуване – общи положения

    В статията “Хартии за рисуване” видяхме на какви условия трябва да отговаря доброкачествената хартия. Като основа доброкачествените хартии са сами по себе си достатъчно бели и плътни и сравнително доста устойчиви към действието на светлината, за да имат нужда от други намазвания, които ще им подобрят качеството в казания по-горе от нас смисъл. Ето защо […]