Tag: фирнис

  • Терпентино-смолест фирнис

    Добиване. Смолестите фирниси се получават от дамарова или мастикова смола, която се разтваря в чисто (двойно пречистено) френско терпентиново масло. Разтварянето на смолата в терпентиново масло става по студен или по топъл начин. В зависимост от това полученият фирнис има светложълт или жълтокафен цвят. По-доброкачествен е терпентино-смолестият фирнис, добит по студен начин. Обикновено в търговията […]

  • Алкохолно-мастиков фирнис

    Добиване. При направата на този фирнис вместо шеллак се взема мастикова смола, а разредителят е чист алкохол. Пропорцията е същата, както при алкохолно-шеллаковия фирнис: 1 об. ч. мастикова смола, 2 об. ч. чист алкохол, 0,5 об. ч. рициново масло. Приготвянето на този фирнис става по описания вече начин при алкохолно-шеллаковия фирнис.

  • Алкохолно-шеллаков фирнис

    Добиване. Този фирнис се добива, като се разтвори 1 об. ч. шеллак в 2 об. ч. спирт за горене или чист алкохол. Към целия разтвор се прибавя 5 % рициново масло. За да се ускори разтварянето му в спирта, шеллакът трябва да се счука на дребен прах (независимо от това, дали сме взели за целта […]