Tag: туткал

  • Туткал

    Кожен туткал Добиване. Има различни методи за добиването на кожения туткал от кожите на животни. За да се добие по-голямо количество глутин, при някои от тези методи се прибягва до действието със силни киселини, които обаче впоследствие не се отстраняват достатъчно, вследствие на което добитият туткал има киселинен характер. Както ще видим по-нататък, художникът непременно […]

  • Заздравяване на грундовете – щавене на туткала

    Заздравяването (щавенето) на туткала става по два начина: 1. Чрез прибавяне към туткаления разтвор 1/10 част от теглото на туткала (преди разтварянето му във вода) на стипца или 4 % формалин. Туткалената вода трябва да се употреби веднага. 2. Щавенето на туткала може да се извърши след направата или по време на направата на грунда. […]