Tag: съхранение

  • За промените на тона в маслените картини

    Преди да пристъпим към конкретното разглеждане на причините за промените на тоновете в маслените картини и начините за тяхното забавяне или отстраняване, считаме за необходимо да отбележим следното: 1. Всички материали, с които си служи художникът при направата на своите маслени картини, подлежат на едно непрекъснато видоизменение и разрушаване от момента на започване на картината […]

  • Как могат да се съхраняват кавалетните картини за по-дълго време

    Вземайки под внимание обстоятелството, че кавалетните картини се съхраняват най-трудно ст всички останали живописни произведения поради сложния им състав, съвременната наука за художническите материали и начините за тяхната правилна употреба, както и науката за консервирането и реставрирането на кавалетните картини посочват редица начини за съхраняването им за по-дълго време. Понеже някои от тези начини сме […]