Tag: стипца

  • Стипца – Alumen или Alaun

    Стипцата се добива при смесването на калиев и алуминиев сулфат. Продава се във вид на безцветни, прозрачни кристали или като бял кристален прах. Стипцата има стипчав вкус, а разтворът й е кисел. Тя се разтваря по-лесно в топла, отколкото в студена вода. Опит. Доброкачествеността на стипцата се разпознава по следния начин: Загряваме силно смес от […]