Tag: спирт

  • Спирт — Alcohol Aetylicus

    Добиване. Спиртът се добива чрез ферментиране на гроздова или овощна захар. В техниката най-широко употребление намира спиртът, добит от картофи, ечемик, царевица и др. зърнени храни. В живописта се употребява както чистият алкохол, така също и спиртът за горене. Последният е получен от дървен спирт, към който са прибавени примеси, за да го направят негоден […]