Tag: пясък

  • Пясък

    Добиване. Пясъкът се добива по следните начини: 1. Чрез стриване на твърдите камъни: гнайс, гранит, порфир, кварц, мрамор, бимсщайн и др. 2.  Чрез изкопаване от земята. 3. Чрез промиване на утаения от реките пясък. Най-доброкачествен е стритият пясък, а най-често употребяваният е речният и земният. Съдържанието на последните два вида е почти същото, само че […]