Tag: платно

  • Изпъване и засилване на основите

    ЗАЩО ИЗПЪВАМЕ ОСНОВИТЕ Едно от средствата, чрез които се ограничава до голяма степен хигроскопичността на основите, е напъването им върху дървени рамки или дървени или железни скари. Освен това чрез изпъването на основите се създават по-добри условия за тяхното грундиране и по-лека и удобна по-нататъшна работа при направата на самата художествена творба. Има художници, които […]

  • Цветни постни грундове върху платно, шперплат и целотекс

    Цветните постни грундове могат да се получат по два начина: 1. Чрез прибавяне на някоя боя на прах към сместа за грундиране при направата на последното намазване. За да се смеси тази боя на прах със сместа за грундиране много по-практично е да я разредим отделно със съответното лепило, употребено при даден грунд, и след […]

  • Полумаслен грунд за платно

    Полумаслените грундове са по-подходящи за платна, отколкото за твърди основи. Наричат се така, защото в съдържанието на сместа за грунда влиза в зависимост от нуждите на художника по-голяма или по-малка об. ч. безир или ленено масло. Тъй като маслото носи опасности за картината, като пожълтяване, срастване, осапуняване и пр., за препоръчване е да не се […]