Tag: платна

  • Общи положения при грундирането на платна

    Понеже платната са едни от най-важните материали както за художника-приложник, така и за живописеца, ще се спрем по-специално върху някои общи положения, които важат при тяхното грундиране. 1. Върху платната най-трайни са креденият, гипсовият и полумасленият грунд, които могат да бъдат или да не бъдат оцветени. По-малко трайни са казеиновият и яйченият грунд, а най-опасен […]