Tag: пергамент

  • Грундиране на книжен пергамент

    Материал. Той не може да се грундира без известен риск с туткален или казеинов разтвор, защото тези разтвори имат голямо количество вода в съдържанието си, която ще причини набръчкване на основата. За по-сигурно той се грундира (ако това се наложи) със следните смеси: терпентино-смолест фирнис, алкохолно-шеллаков и алкохолно-мастиков фирнис или с яйчена емулсия, към която […]

  • Грундиране на кожен пергамент

    Понеже коженият пергамент е доста блажен, в случай на нужда може да се грундира само с терпентино-смолест фирнис, като преди това основата трябва да се почисти с двойно пречистено терпентиново масло, бензин или амоняк. Направа и употреба също както при книжния пергамент. © Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974