Tag: Людмила Гогова

  • Людмила Гогова – живопис

    Людмила Гогова от София, любител на хиперреализма  и импресионизма, почитател на творци като Бойко Колев, Владимир Волегов и Салвадор Дали. Контакти: gogoova@gmail.com