Tag: Ловеч

  • Неви Петкова

    Изкуство Нет представя Неви Петкова – обещаваща млада художничка. Живее и работи в Ловеч.