Tag: литопон

  • Литопон

    Литопонът се добива при омесването на баритна бяла, цинков сулфид и цинкова бяла. Той е бял, средно тежък прах; слабо отровен и нетраен към светлината и влагата. Литопонът в смеси с разредители дава слабо покривна боя, понеже главната му съставна част е баритната бяла, която има негюкривен характер. Често пъти при грундове, направени с литопон, […]