Tag: лепила

  • Туткал

    Кожен туткал Добиване. Има различни методи за добиването на кожения туткал от кожите на животни. За да се добие по-голямо количество глутин, при някои от тези методи се прибягва до действието със силни киселини, които обаче впоследствие не се отстраняват достатъчно, вследствие на което добитият туткал има киселинен характер. Както ще видим по-нататък, художникът непременно […]