Tag: креден грунд

  • Креден грунд за платно

    Картоните, дъските, шперплатът и целотексът понякога се грундират с креден грунд, който по състав на сместа за грунда е сходен с гипсовия грунд. Най-подходящ е за грундиране на платно. При направата на тази смес се взема вместо непечен гипс креда. Така че рецептата на кредения грунд е следната: 1 об. ч.  (произволна мярка) креда; 1 […]