Tag: креда

  • Креда

    Креда — СаСО4 — Калциев карбонат — Calcium Carbonicum Има два вида креди: лека и тежка. Леката креда е чист калциев карбонат, който се добива по химически начин, като се действува на калциевия хлорид с натриев карбонат. Леката креда е бял прах, без вкус и мирис. Продава се в дрогериите за направа на прах за […]