Tag: комикс

  • Конкурс за комикс – Те Говорят

    Конкурс за комикс – Те Говорят ИСКАМЕ ТВОЯ КОМИКС! Ако рисуваш комикси, картинки … Ако винаги драскаш на гърба на тетрадката, на салфетката, на последния лист на бележника, изпрати ни твоите рисунки! Най-добрите автори ще представим в www.tegovoriat.com в една говореща класация! Крайният срок е 22 май 2012, а адресът е tegovoriat@gmail.com.