Tag: картон

  • Картони за рисуване

    Добиване. Картоните се добиват подобно на хартиите от каша, която се състои от ленени или памучни парцали, дървесина, слама и някакво лепило (туткал, казеин, растителни лепила). По-дебелите картони се състоят от по няколко пласта. В зависимост от материала, който е употребен при направата на картоните, различаваме парцалени и дървесинни картони. Най-доброкачествени са онези картони, които […]

  • Пастелни грундове върху картони, дъски, шперплат

    Твърдите основи — картони, дъски и пр., са много подходящи като основи за пастелен грунд, понеже са устойчиви. Пастелните грундове върху картон, дъска и пр. биват постни, полумаслени и маслени. При постните свързвател е брашненото растително лепило, а при останалите — блажните масла и фирнисите им.