Tag: картони

  • Картони за рисуване

    Добиване. Картоните се добиват подобно на хартиите от каша, която се състои от ленени или памучни парцали, дървесина, слама и някакво лепило (туткал, казеин, растителни лепила). По-дебелите картони се състоят от по няколко пласта. В зависимост от материала, който е употребен при направата на картоните, различаваме парцалени и дървесинни картони. Най-доброкачествени са онези картони, които […]

  • Грундиране на картони

    Картонът (ако е доброкачествен и правилно изпънат) има такива качества, които го правят много ценен материал за художника. Че това е действително така, се убеждаваме най-красноречиво от редица картини на стари майстори, правени върху картон. Те са се запазили много по-добре от някои картини на същите майстори, правени върху платно, понеже маслото от боите и […]