Tag: изолиране

  • Изолиране на грундовете

    Изолаторите се нанасят направо върху някои основи или готовия вече грунд с цел: 1. Да ги направят по-плътни и непромокаеми за разредителите, с които се разреждат боите при разните живописни техники. 2. Да удължат процеса на съхненето както на боите, така и на разредителите. 3. Да предпазят картината от действието на влагата, която прониква от […]