Tag: етерични масла

  • Етерични масла

    Етеричните масла принадлежат по своя химически състав към въглеводородите. В зависимост от свойствата им да поемат или не кислород, те се делят на наситени и ненаситени. На въздух наситените етерични масла излетяват без остатък, а иенаситените поемат кислород и отчасти излетяват, отчасти се окисляват и осмoляват, като образуват твърди вещества. Към етеричните масла, които излетяват […]

  • Минерални етерични масла

    Минералните етерични масла като наситени не поемат кислород, поради което не се променят. Ако са чисти, те не оставят никакви остатъци след изветряването си. Минералните етерични масла не действуват чрез изпарението си нито ускорително, нито закъснително върху съхненето на блажните масла. Минералните етерични масла не се осапуняват. Служат главно за разредители и чистители. Само малка […]

  • Полуизветряващи етерични масла

    В съприкосновение с въздуха полуизветряващите етерични масла се изпаряват много по-бавно от терпентиновите масла и дават голямо количество смолести остатъци, които с течение на времето се втвърдяват. Подобно на терпентина и те разяждат силно боите. Полуизветряващите етерични масла се въведоха в живописта с цел да се използува тяхното по-бавно съхнене. Резултатите от тяхната употреба обаче […]