Tag: грундиране

  • Съставки на смесите, които служат за грундиране на основите

    По-голямата част от разгледаните в глава първа на настоящото изложение материали не могат да се употребяват направо като основа за декоративни и живописни картини. Едни от тях не са достатъчно плътни; боите преминават на обратната им страна и се видоизменят много. Други са попивни, поради което върху тях се изразходват излишни количества от боите. На […]

  • Грундиране на основите

    ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ Преди да  разгледаме грундирането  на основите,  нека отговорим на въпроса, що наричаме грунд. Смес от лепила, пълнители и други прибавки, която се поставя върху основите с цел да се направят по-плътни по-непопивни и по-бели, се нарича грунд. Смесите се приготвят и се нанасят върху основата в течно, полутечно или много гъсто състояние. След […]

  • Изолиране на грундовете

    Изолаторите се нанасят направо върху някои основи или готовия вече грунд с цел: 1. Да ги направят по-плътни и непромокаеми за разредителите, с които се разреждат боите при разните живописни техники. 2. Да удължат процеса на съхненето както на боите, така и на разредителите. 3. Да предпазят картината от действието на влагата, която прониква от […]