Tag: графика

  • Конкурс Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика

    Новина от Алианц България Културният проект на Алианц България “Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика” има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата […]