Tag: гипс

  • Гипс

    Калциевите сулфати се намират в природата като анхидрит (Са SО4), който не съдържа в молекулата си вода, и като гипс (СаSО4 . 2Н2О), в молекулата на който има вода. Като се нагорещи естественият гипс, в зависимост от температурата се получават различни степени на така наречения гипс за скулптори. Като пълнител най-често се взема непеченият или […]