Tag: гасена вар

  • Гасена вар (калциев хидроокис)

    Добиване. Гасената вар се получава от негасената (калциев окис), като се полее последната с вода, при което се развива температура и се чува силен шум. Понеже доброкачествеността на гасената вар е напълно зависима от качеството на негасената вар, ще разгледаме в подробности добиването, свойствата и пр. на последната. Добиване на негасената вар. Тя се добива […]