Tag: боя

  • Цинкова бяла (Zincum oxydatum crudum) – цинквайс

    Добиване. Цинковата бяла е цинков окис. Той се добива при нагряването на сух цинков карбонат до 300°С в присъствие на въздух. Свойства. Цинковата бяла има молекулно тегло 81,4. Тя е бял, лек прах; в смеси с животински и течни растителни лепила има полупокривен характер. Трайна е към светлината, но към влагата във въздуха е много […]

  • Оловна бяла. Kremzerweis Plumbum Subcarbonicum

    Оловната бяла е основен оловен карбонат —2РbСО3 Рb(ОН)2. В България най-доброкачествената оловна бяла се нарича с немската дума — кремзервайс. Добиване. В големи количества оловната бяла се добива от оловото, като му се въздействува с пари от оцетна киселина и въгледвуокис, или от оловния ацетат при въздействие с пари от основен оловен ацетат. В малко […]

  • Титанова бяла

    Титановата бяла е минерална боя. Добива се от тежкия минерал — титан, от който, носи и името си. Последният се стрива на прах. Титановата бяла е тежък, бял прах; в смеси с лепила се получава боя, която има покривен характер. Съхне по-бързо от цинквайса и по-бавно от кремзервайса. Титановата бяла е много трайна боя, ако […]