Tag: Боянската църква

  • Техниката на Боянските стенописи

    Боянските стенописи от 1259 г. са интересни не само поради това, че ние виждаме в тях едни от най-първите опити в новата европейска жи­вопис да се наруши пусналото дълбоки корени сред духовенството на средновековието отрицателно отношение към земната плът и стремежа на майсторите, които са изписали тези стенописи, да създадат, учейки се от природата, съвсем […]