Tag: Александър Жибаров

  • Импресионизмът на Александър Жибаров

    “Старите майстори са повече стари, отколкото майстори” – тази и други подобни “мъдрости” могат да се чуят от много съвременни художници, които всъщност не са лоши творци. Но защо такава категорична, отрицателна и неправилна оценка? Нима един артист не може да разбере друг? Нима заедно отделните, стойностни хора не биха могли много, по-лесно и удачно […]