Изкуство Нет

  • Импресионизмът на Александър Жибаров

    “Старите майстори са повече стари, отколкото майстори” – тази и други подобни “мъдрости” могат да се чуят от много съвременни художници, които всъщност не са лоши творци. Но защо такава категорична, отрицателна и неправилна оценка? Нима един артист не може да разбере друг? Нима заедно отделните, стойностни хора не биха могли много, по-лесно и удачно […]

  • Георги Кононец

    Роден на 02. 05. 1936 година — град Перник в семейство на белогвардеец, емигрирал в България. Достатъчна причина, за да не е протекъл животът на художника безметежно. Художник — самоук. Твори в областта на наивното изкуство. Притежава самороден талант. Картините му са изпълнени с много елементи, които не създават излишна бъбривост, а само спомагат за […]

  • Ангел Пачаманов

    Живописният свят на Ангел Пачаманов Заобикалящият ни свят непрекъснато се променя. Изискванията и потребностите на хората се отличават от предшествениците им. В това време на глобализация и комерсиализъм, когато индивидът получава огромна информация и физическото му оцеляване е  свързано с напрегнатото ежедневие, изпълнено с прагматични мисли, настроения и деяния, единственият лъч светлина за съхранение на […]