Category: Рецепти за рисуване

  • Изпъване и засилване на основите

    ЗАЩО ИЗПЪВАМЕ ОСНОВИТЕ Едно от средствата, чрез които се ограничава до голяма степен хигроскопичността на основите, е напъването им върху дървени рамки или дървени или железни скари. Освен това чрез изпъването на основите се създават по-добри условия за тяхното грундиране и по-лека и удобна по-нататъшна работа при направата на самата художествена творба. Има художници, които […]

  • Съставки на смесите, които служат за грундиране на основите

    По-голямата част от разгледаните в глава първа на настоящото изложение материали не могат да се употребяват направо като основа за декоративни и живописни картини. Едни от тях не са достатъчно плътни; боите преминават на обратната им страна и се видоизменят много. Други са попивни, поради което върху тях се изразходват излишни количества от боите. На […]

  • Грундиране на основите

    ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ Преди да  разгледаме грундирането  на основите,  нека отговорим на въпроса, що наричаме грунд. Смес от лепила, пълнители и други прибавки, която се поставя върху основите с цел да се направят по-плътни по-непопивни и по-бели, се нарича грунд. Смесите се приготвят и се нанасят върху основата в течно, полутечно или много гъсто състояние. След […]