Яйчена емулсия

Добиване.
За добиване на яйчена емулсия са необходими: яйце, ленено масло, терпентино-смолест фирнис и вода. Съотношението на тези съставки в емулсията е следното:
1 об. ч, цяло яйце или само неговият жълтък,
1/2 об. ч. ленено масло,
1/2 об. ч. терпентино-смолест фирнис.
1 об. ч. вода (по М. Дьорнер).

Направата на емулсията става в стъклен съд, който се запушва добре с коркова тапа.
Свързването на отделните съставни части става чрез силно разклащане, и то по отбелязания по-горе ред:
1. Най-напред се поставя в стъклото съдържанието на едно яйце или жълтъкът на яйцето (жълтъкът се изважда от яйцето, като му се пробиват на върха и основата по една дупка, едната по-малка, другата по-голяма; жълтъкът изтича през по-голямата дупка). Разклащаме силно яйцето в стъклото дотогава, докато се разбие изцяло (за целта то може да се разбие и предварително в чиния с вилица). Образува се гъста течност, която се полепва по стените на съда. Чакаме последната да се стече на дъното и отвън на стъклото отбелязваме с туш нивото, до което е достигнало яйцето след стичането. Тази мярка ни служи за обемна мярка при останалите примеси.
2. Наливаме от лененото масло 1/2 об. част от съдържанието на яйцето и разклащаме двете съставки силно. Изчакваме да се стече сместа.
3. Наливаме 1/2 об. ч. от терпентино-смолестия фирнис, разклащаме сместа с трите съставки и чакаме да се стече от страните на съда. От фирниса сместа става бледожълта. Фирнисът за емулсия трябва да е по-гъст от обикновено. Пропорцията му е една част дамарова или мастикова смола, разтворена в две об. ч. двойно пречистено френско терпентиново масло.
4. Наливаме две обемни части вода или толкова, колкото е нивото на яйцето, маслото и фирниса, взети заедно. Пак разклащаме силно. Образува се равномерна, светложълта течност — яйчената емулсия.

Опит.
Ако желаем да се убедим дали емулсията е доброкачествена, наливаме няколко капки от нея в съд с вода.
Капките се разстилат равномерно във водата. Ако се отделят във вид на гъсти парцали, това показва, че емулсията не е била разбита добре.

Употребление.
Като постои яйчената емулсия в спокойно състояние, забелязваме, че съставните й части са се отделили една от друга.
Ето защо преди всяко отливане от емулсията тя трябва да се разклаща добре.
Тапата винаги да се оставя на чисто място и да се пази от замърсяване, даже и от пръстите на ръката, защото емулсията лесно се разваля от нечистотии.

Съхраняване.
Тапата винаги трябва да запушва добре стъклото. За да не се разваля емулсията, във водата, която поставяме в нея, трябва да се капнат няколко капки спирт за горене.
Той я предпазва от разваляне. Препоръчаните в някои ръководства други антисептични средства (карбол, киселини и пр.) са не само излишни, но и вредни.
Емулсия, която се е развалила вече поради гниенето на яйцето, мирише силно на гнило яйце. Такава емулсия не трябва да се употребява.
Стъкленият съд също, защото практиката показва, че колкото и да се чисти съдът, в който се е развалила веднаж емулсия, новата емулсия, направена в него, се разваля много бързо.

ЯЙЦЕ

Понеже яйцето служи като прибавка към смесите за грундиране или се намазва върху готовия грунд не само като съставка на емулсия, но и в сурово състояние, като се вземат поотделно било само жълтъкът или белтъкът, било цялото яйце, ще го разгледаме по-подробно.
Първото и най-важно условие е яйцето да бъде прясно. Консервираните яйца не дават доброкачествени емулсии.

Състав на жълтъка.
Жълтъкът се състои от 30 % несъхнещо яйчено масло, витамини, белтъчни вещества и лецитин. Маслото съхне бавно, а лецитинът спомага за образуването на емулсия с водата на жълтъка (жълтъкът, сам по себе си взет, е естествена емулсия).

Състав на белтъка.
Той се състои от 85 % вода, 1,2 % яйчено масло, 12% албумин. Последният се втвърдява от действието на светлината и при леко нагряване. Ето защо намазването само с белтък върху готов грунд трябва да се извърши само в един, и то много тънък пласт. За целта белтъкът се разбива преди това на пяна. В противен случай намазаният пласт се напуква. Същото важи и за жълтъка. Намазвания с жълтък и белтък или с цяло яйце трябва да се правят само върху постни или много малко блажни грундове, и то винаги след това грундът да е напръскан с 4% формалин.
Най-добри резултати с тях се получават, като им прибавим по малко цинкова бяла и креда и ги нанесем във вид на тънък и равномерен пласт.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.