Шеллак – бял и червен

ЧЕРВЕН ШЕЛЛАК — RESINA LACCA

Добиване.
Червеният шеллак се добива от изпражненията на женската гумена въшка.
След оплождането й тя се впива в младите клончета на гумените растения (лаково дърво), изсмуква от тях смола, която, като премине през вътрешността й, излиза във вид на изпражнение, което има характерен оранжев до светложълт цвят.
Така че шеллакът е смола, която има отчасти животински, отчасти растителен произход;

Изпражненията на многобройните въшки се откъсват ведно с клончетата и се обваряват в топла вода. Впоследствие по особени фабрични методи се получава шеллак.

Свойства.
Продава се във вид на различно оцветени блестящи люспи. Най-доброкачественият шеллак е оранжевият. Шеллакът се разтваря в амоняк, спирт, боракс, етер и основи. Не се разтваря в бензин и терпентиново масло.

Опити.
Ако желаем да се уверим дали шеллакът е имитиран с колофон, поставяме го в бензин или двойно пречистено терпентиново масло. Ако се разтвори, това показва, че има колофон, който е разтворим в тези разредители.

От шеллака може да се направи освен алкохолен фирнис още и така нареченият воден фирнис. Състои се от 150 г шеллак, 50 г боракс и 1 литър вода.

БЯЛ  ШЕЛЛАК

Добиване. Белият шеллак се добива от червения, като му се действува с хлорна вар. Продава се във вид на увити бели пръчки, късове или на прах.

Съхраняване.
Много е важно съхраняването на белия шеллак. Той трябва да стои винаги под вода и на тъмно. Ако не се съхранява по този начин, изгубва способността си да се разтваря в спирт даже и тогава, когато го накисваме предварително в етер.

Свойства.
Има същите свойства, както червеният шеллак. Не оцветява грунда, направен с цинквайс. Белият шеллак бива подправян с колофон. Начините за разпознаване на последния са същите, както при червения (с поставяне в бензин или двойно пречистено терпентиново масло).

Забележка.
При разтваряне на червения и белия шеллак в спирт на дъното на спирта често се образува бяла утайка. Тя е неутрална към боите маса. Ако желаем да я отстраним, наливаме в разтвора бензин, който се свързва с нея и образува неразтворима в спирта смес.
При внимателно отливане тя се отстранява от фирниса.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.