Цинкова бяла (Zincum oxydatum crudum) – цинквайс

Добиване.
Цинковата бяла е цинков окис. Той се добива при нагряването на сух цинков карбонат до 300°С в присъствие на въздух.
Свойства.
Цинковата бяла има молекулно тегло 81,4. Тя е бял, лек прах; в смеси с животински и течни растителни лепила има полупокривен характер. Трайна е към светлината, но към влагата във въздуха е много чувствителна. Цинковата бяла поема влагата и става на дребни кристали или зърна, увеличава обема си и изветрява.
Понеже е слабо отровна, трябва да се предпазваме и да не вдишваме праха й.

В търговията съществуват най-различни качества цинкова бяла. Цветът им е от чисто бял до тъмносив. Колкото цинквайсът е по-сив, толкова е по-долнокачествен.
Различните качества имат следните названия: червен, зелен, сребърен и пр. печати. При направата на смеси за грундиране най-широко употребление намират зеленият и сребърният печат.
По-долнокачествената цинкова бяла е подправена с долнокачествени примеси. Понеже този пълнител е много важен при направата на смесите за грундиране, трябва да се подложи непременно на проба.

Опити.
Най-лесната проба е чрез силно нагряване на огън. Поставя се прах от цинкова бяла върху края на ножчето за рисуване и се държи над пламъка на спиртник.
Прахът пожълтява от силната температура, като изстине обаче, става отново бял. Ако има примеси от креда, посивява и при изстиване запазва сивия си цвят.
Последната констатация има значение само ако ще правим от праха маслена боя за рисуване.

Употребление.
Цинковата бяла намира широко приложение при направата на смеси за грундиране, винаги обаче в смес с друг някой пълнитeл. Ако я употребим сама за себе си, грундът се напуква. Понеже оцетната киселина разрушава цинковата бяла, то върху грунд, направен с нея, не трябва да се работи с разредител на бои, който съдържа тази киселина (оцетна емулсия).

С ъ х р а н я в а н е.
Понеже цинквайсът мени състава си при съприкосновение с въздуха, трябва да се съхранява в добре затворени съдове.
Освен това преди употребата му в смеси за грундиране трябва непременно да се нагрее силно (до пожълтяване) на огън, за да се изпари поетата от него влага.
При неспазването на тази на пръв поглед не толкова важна препоръка в грунда се явяват напуквания.

Забележка.
Цинковата бяла, както и други някои от пълнителите са едни от най-важните материали при направата на пастелни, темперни, маслени и др. бои.
Ето защо в отдел «Бои на прах» ще ги разгледаме още веднаж, и то подробно с оглед на приложението им.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.