Цветни грундове върху хартия

Материали.
При направата на цветни грундове може да си послужим с един от следните материали: туткален или казеинов разтвор, алкохолно-шеллаков или алкохолно-мастиков фирнис  или яйчена емулсия.
Тези разредители се смесват с някоя боя на прах (охра, умбра, сива, зелена земя, печена сиена и пр.) или със смес от тези бои.
За да се получи равномерна смес, стриването на боите става отначало с много малко разредител върху мраморната плоча или в хавана.
Трябва да се образува гъста, добре смляна каша. Тя се разрежда до такава степен, че да се образува рядка течност, която да оцвети само грунда, но не и да се разпростре върху него като много плътен пласт.
Хартията трябва да е в състояние да храни с белотата си отдолу тоновете на картината.

Направа.
Намазването на горната рядка смес трябва да се извърши бързо, леко, без повтаряне и без натискане с четката. Еднократно намазване е достатъчно.
Смеси с водни разредители (туткален или казеинов разтвор) трябва да се напръскат след засъхването им с 4% формалинов разтвор.

Употребление.
Цветните грундове върху хартия са удобни за работене е пастел, гваш, темпера и маслена боя.
Локалният тон на грунда може да се използва чрез леки покривания като преходен полутон било в топли и студени тонове, било между светли и засенчени части.
Такива полутонове действуват много приятно на окото чрез своята въздушност.
Понеже цветните грундове съхнат доста бързо, могат да се употребяват по следния начин: направените с водни изолатори, алкохолно-смолисти изолатори и яйчена емулсия — само след няколко часа, а тези с терпентинено-смолест фирнис — след 1—2 дни.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.