Формалин

Формалинът е 30—40 % разтвор на формалдехид. Формалинът се продава в аптеки и дрогерии. Той е бистра, безцветна течност, с много силен мирис, който дразни носа и очите. Смесва се във всякаква пропорция с вода.

Опит.
При потопяване във формалин синята лакмусова хартия не трябва да се оцвети в червено.

Употребление.
Формалинът се употребява във всички случаи за целите на художника като 4%-ен разтвор.
Добиването на 4%-ен разтвор става по следния начин: във водата, която сме налели в стъклен съд, се налива в размер 1/10 до 1/12 част от височината на водата купеният от аптеката 30—40% формалдехид (напр. при 10 см височина на водата се налива 0,8 до I см формалдехид).
Направата на 4%-ен разтвор може да се извърши и от аптекаря, обаче, тъй като той употребява за целта най-често дестилирана вода, която не е необходима за целите на художника, разтворът струва много скъпо. Като заздравител формалинът намира по-широко приложение от стипцата и танина.
Стипцата влияе върху ултрамарина, формалинът не. Освен за заздравяването на грунда формалинът се употребява и при много други случаи, които ще разгледаме по-нататък.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.