Титанова бяла

Титановата бяла е минерална боя. Добива се от тежкия минерал — титан, от който, носи и името си. Последният се стрива на прах.
Титановата бяла е тежък, бял прах; в смеси с лепила се получава боя, която има покривен характер. Съхне по-бързо от цинквайса и по-бавно от кремзервайса.
Титановата бяла е много трайна боя, ако не се смесва с блажни разредители. Опити на проф. М. Дьорнер показват, че Титановата бяла в смес с ленено или маково масло силно пожълтява. Ето защо тази боя трябва да се употребява само при направата на смеси за постни грундове.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.