Талк

Талкът е естествен магнезиев полисикат. Той е мек, бял прах. Не се разтваря от разредени студени киселини.
Талкът намира малко приложение като пълнител при направата на смеси за грундиране.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.