Стипца – Alumen или Alaun

Стипцата се добива при смесването на калиев и алуминиев сулфат. Продава се във вид на безцветни, прозрачни кристали или като бял кристален прах.
Стипцата има стипчав вкус, а разтворът й е кисел. Тя се разтваря по-лесно в топла, отколкото в студена вода.

Опит.
Доброкачествеността на стипцата се разпознава по следния начин:
Загряваме силно смес от 1 г стипца, 1 1/2 куб. см вода и 3 куб. см натриева основа. Образувалата се пара не трябва да оцвети червената лакмусова хартия в синьо.

Употребление.
Стипцата се поставя във водата, преди да сме разтворили туткала в нея.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.