Спирт — Alcohol Aetylicus

Добиване.

Спиртът се добива чрез ферментиране на гроздова или овощна захар.
В техниката най-широко употребление намира спиртът, добит от картофи, ечемик, царевица и др. зърнени храни.
В живописта се употребява както чистият алкохол, така също и спиртът за горене. Последният е получен от дървен спирт, към който са прибавени примеси, за да го направят негоден за пиене.
Спиртът за горене е достатъчно доброкачествен за направата на алкохолните фирниси.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.