Седма група — ЧЕРНИ БОИ

Черните бои са били употребявани още в най-старо време.
Добивали са се и се добиват от въглени, които се получават от органични, растителни или животински материали, като кости на животни, костилки от плодове, дървета и пр.
Последните се обгарят без присъствието на въздух, при което се получава въглерод. Има обаче и друг начин за добиване на черни бои, който се състои в следното: при непълното горене на земни масла, което става в специални апарати, се получават сажди и пушек.
Тъй като последните освен въглерод съдържат обгорели масла или смоли, които са вредни за добитите по този начин черни бои, се подлагат на почистване чрез нагорещяване и промиване в смеси от алкохол и терпентиново масло.

Общите свойства на черните бои са следните:
1. Не са вредни за здравето.
2. Трайност към светлината.
3. Бавно съхнене с маслата.
4. Неутрални са към останалите бои.
5. Като маслена боя покриват добре.
6. Напукват се, ако се нанесат чисти върху бяла основа, поради което трябва да се употребяват в смеси.
7. Свързват се мъчно с водата и маслата, поради което преди разтриването им трябва да се накиснат в спирт.
8. Не оцветяват водата, спирта и амоняка.
9. Поемат около 100% масло, поради което, за да съхнат по-бързо, прибавя им се 10% дамарен или мастиков фирнис.

Най-трайни черни са слоновокостната черна, гроздовата черна, костилковата черна, лампената черна и буковата черна. Най-малко трайна е костната черна.

Слоновокостна черна — Слоновая кость — Ivoryblack – Noir d`Ivoire – Elfenbeinschwarz

Тази боя се е употребявала още по времето на гръцкия художник Апелес.
В миналото се е добивала изключително от остатъци от слонова кост. В днешно време се добива и от други кости, които се обгарят без присъствието на въздух.
Слоновокостната черна дава много приятни сиви оттенъци в смеси с бяла. Тя съхне най-добре от всички черни бои. Разтваря се отчасти в киселини. При силно нагряване в присъствие на въздух изгаря, като остава бяла пепел.
Слоновокостната черна се употребява за направата на всички видове бои.

Лозова черна — Виноградная или персиковая черна — Noire de vigne — Rebenschwarz — Blue black — Vine black

Както показва името й, добива се или от клоните на лозата, или от семки на праскови, кайсии и пр. Има кафеникав оттенък.
Може да се употреби във всички видове техники.

Костна черна — Печеная кост — Noir d`os – Beinschwarz

Тя е напълно обгоряла кост, поради което има червеникав или кафеникав оттенък. Съхне много бавно.
Костната черна не е много за препоръчване освен за груби декоративни работи.

Лампена черна — Lampenschwarz

Тя се получава от сажди, които са очистени от обгорели масла и смолш Доста трайна боя.

Костилкова черна — Kernschwarz — Буковая черная

Костилковата черна и буковата черна са доста трайни бои.

Графит — Graphit

Графитът е аморфен въглерод. Траен е към светлината. Намира понякога приложение в стенната техника, но тонът му не е красив.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.