Свързватели при направата на разните видове бои

Свързвателите, които се употребяват при направата на пастелните, темперните, маслените и другите видове бои, са течности, които се получават било като се разтворят растителни и животински лепила във вода, било пък като се разтворят балсамите, смолите и восъците в алкохол, терпентиново или блажно масло.
Самите масла са също така и свързватели. В зависимост от тази тяхна разтворимост свързвателите се разделят на водни, алкохолни и маслени.

Към водните свързватели спадат разтвори от кожения туткал, желатина, белия или руски туткал, заешкия, пергаментния и рибния туткал, глутола, казеините, брашната, нишестетата, глутолина, яйцето, гумите и гасената вар.

Към алкохолните свързватели спадат част от фирнисите, разгледани от нас при грундирането като изолатори, а към маслените свързватели спадат блажните и етеричните масла, балсамите, смолите, лаковете и восъците.
С оглед на тяхната много голяма приложимост при направата на разните видове бои ще разгледаме маслените свързватели в настоящата глава много по-подробно.

Ролята, която играят свързвателите при направата на пастелните, темперните, маслените и др. видове бои, е двояка. От една страна,те служат да създадат връзка между отделните прахолинки на боите на прах, а, от друга — да свържат самите пастелни, темперни и ир. бои с грунда.
Освен това от тях се изисква да образуват в по-къс или по-дълъг срок здрави, твърди, еластични и прозрачни корици, да са за дълго време в състояние да следват свиването и разпускането на основите, предизвикано от хигроскопичността им, без да се напукат или олющят.
Корицата на свързвателите предпазва боите от атмосферните влияния, а при по-голяма част от тях и от измиване от вода.

ВОДНИ СВЪРЗВАТЕЛИ

Както споменахме по-горе, към водните свързватели спадат разтвори на кожения туткал, желатина, белия (руски), заешкия, пергаментния и рибния туткал, глутола, казеините, брашната, нишестетата, глутолина, яйцето, гумите и варта във вода.
За да се избягнат излишни повторения ще споменем, че казаното за тези материали важи и тук. Ще разгледаме по-подробно само гумите, които намират по-широка употреба при направата на разните видове бои, отколкото като лепила при грундирането.

Гуми

От някои наши широколистни дървета, като черешата, вишната, сливата, прасковата и др., а така също и от някои тропически растения изтичат особени сокове, които се втвърдяват на въздуха. По външен вид, но не и по състав те много приличат на смолите, поради което погрешно се наричат черешови, сливови и пр. смоли.
В технологията те носят названието гуми. За разлика от смолите гумите не се разтварят в летливите и нелетливите масла и алкохолите, а само във водата. Те са лепливи, поради което служат за свързватели главно при направата на пастелни, акварелни и темперни бои.
За да послужат като свързватели, те се обваряват във вода. В зависимост от количеството на гумите се получава по-рядък или по-гъст пихтиеобразен разтвор, който се прецежда чрез изстискване през рядка материя.
Към гумите, които намират най-широко приложение при направата на свързватели или разредители на пастелните, акварелните и темперните бои, спадат:
черешовата гума (керазинът), вишневата, сливовата и прасковата гума, арабската гума или кордофанът (сенегалска гума) и трагантът.

Черешова гума —  Cerasin   —   Kirschgummi

В търговията черешовата гума е сборно име за всички останали гуми, които се събират от черешовите, вишневите, сливовите, прасковите и др. широколистни дървета.
Прясно изтеклите гуми се разтварят много лесно във вода. Втвърдените на въздуха по подобие на туткалите трябва да се счукат на дребен прах и накиснат във вода, а след това се обваряват.
Най-често употребяваната пропорция е 100 г. гума в 1000 г. вода. Твърдата черешова гума може да се направи веднага разтворима във вода, като се полее със солна киселина.
Такива разтвори обаче трябва да се неутрализират с основа. При обваряването на черешовата гума с вода се получава гъста течност, която съдържа люспи от кората на дървото и други нечистотии. Ето защо тя трябва да се изстиска през рядка материя (тюл, американ и пр.), в която след изстискването остават тези нечистотии.
Всеки художник може сам дa си направи разтвор от черешовите и другите гуми. Трябва да се изберат едри, гладки, без люспи парчета.
Черешовото гумено лепило образува много лесно емулсии с маслата н балсамите.

Трагант — Traganth

Трагантът се продава във вид на бели или жълти спираловидни ленти. Жълтият трагант е по-доброкачествен от белия.
По подобие на туткалите и трагантът, за да се разтвори по-лесно във водата, се накисва предварително в малко количество от нея. И той се счуква на дребни парчета.
Разтварянето му във водата става още по-лесно, ако се накисне в спирт за горене. Пропорцията на свързвателя най-често е 40 г. трагант в 1000 г. вода.
Образувалата се след обваряването гъста, пихтиеста маса се изцежда чрез изстискване през рядка кърпа. Трагантът влиза лесно в емулсионна връзка с маслата. Най-често се употребява за направа на пастели или като прибавка към емулсиите от нишесте.

Арабска гума — Arabischer Gummi

Арабската гума се продава във вид на кръгли парчета, големи колкото лешници или орехи.
Най-доброкачествената арабска гума се нарича кордофан (сенегалска гума). За да се разтвори във водата, арабската гума трябва да се счука на прах и след това да се постави постепенно на малки количества във вряща вода.
Най-често пропорцията на свързвателя е 1 об. част арабска гума и 2 об. части вода. Получената гъста пихтиеобразна маса се прецежда чрез изстискване през рядка материя. В това й състояние тя лесно влиза в емулсионна връзка с маслата.
Арабската гума не се понася със смолите. Тя служи най-често като свързвател при направата на акварелните бои и при правене на пробите на боите за трайност към светлината.
За последната цел разтворът с вода трябва да е много по-рядък. Вземат се около 100 г. гума и 1000 г. вода.

АЛКОХОЛНИ СВЪРЗВАТЕЛИ

Алкохолните свързватели намират много рядко употреба при направата на пастелни, темперни, маслени и други видове бои.
Те се получават от разтвори на смоли или масла в спирт. Тъй като спиртът излетява в много скоро време, алкохолните свързватели се втвърдяват извънредно бързо.
Най-голямо приложение намират под формата на изолатори при грундирането на основите или при направата на някои от цветните грундове.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.