Постен грунд с растителни лепила (нишестен грунд)

За основа на нишестения грунд служат както твърдите основи (картон, дъска и пр.), така също и платната.
Върху твърдите основи този грунд като лесно чуплив се задържа по-добре, отколкото върху платната, които са чувствителни към удар.

СЪСТАВ   НА СМЕСТА ЗА ГРУНДА
1 об. ч. креда или непечен гипс;
1 об. ч. цинквайс;
1 об. ч. от някое от лепилата, получени от нишесте, ръжено брашно и пр.;
смес от 1/2 об. ч. разреден венециански терпентин и
1/2 об. ч. от един жълтък, разбит в 1 кг нишестено лепило.

От този състав на сместа се вижда, че с нишестеното лепило, което замества туткаления или казеиновия разтвор, можем да направим както гипсов, така и креден грунд.
Венецианският терпентин и жълтъкът могат да се увеличат или намалят, това обаче не трябва да надхвърля известни граници.

Направа.
Нишестеният грунд се прави по подобие на кредения или гипсовия грунд.
Понеже грундовете, направени със смеси от растителни лепила, са много чупливи, отделните пластове трябва да се нанасят много тънко.
Стърганите грундове дават по-добри резултати от мазаните.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.