Полуизветряващи етерични масла

В съприкосновение с въздуха полуизветряващите етерични масла се изпаряват много по-бавно от терпентиновите масла и дават голямо количество смолести остатъци, които с течение на времето се втвърдяват.
Подобно на терпентина и те разяждат силно боите. Полуизветряващите етерични масла се въведоха в живописта с цел да се използува тяхното по-бавно съхнене.
Резултатите от тяхната употреба обаче са пожълтяване, почерняване и напукване на картините, ако не се употребяват в техниката а ла прима.
При многослойна живопис тези дефекти се обясняват по следния начин: пожълтяването и почерняването се дължи на свойството им да разтварят долни засъхнали пластове боя, а напукванията се явяват поради бавното им изпарение.
Това си свойство те проявяват много по-късно, след като блажните масла са вече засъхнали.
Полуизветряващите етерични масла са негодни за направата на маслени бои и емулсии за темпера.

Розмариново масло — Розмариновое масло — Rosmarioenol

Розмариновото масло се получава от розмариновия храст, който расте в Южна Франция, Далмация и други страни.
Най-доброкачествено масло се добива във Франция. Има слабозелен или безцветен вид и силен мирис.
Розмариновото масло е силен разредител. Изпарява се по-бавно от терпентиновото масло.
Може да се употреби само в прима живопис, защото при повторно живописване предизвиква разтваряне на долните пластове, вследствие на което боите потъмняват и се напукват.
Последното се случва най-често, ако долният пласт е бил нанесен много тънко. Чистото розмариново масло се разпознава в смеси с алкохол.
Две части от него и една част 90% спирт трябва да дават бистър разтвор. Розмариновото масло се осмoлява лесно на въздух и прави боите лепливи.
При употреба трябва да се вземе от него много малко количество.

Лавандулово (лавенделово) масло — Лавендлоувое масло — Lavendelol

Лавандуловото масло се получава от цветовете на лавандуловото растение (Lavendula spica), което главно расте в Южна Франция.
Има слабожълт или зеленикав цвят и мирише приятно. Съдържа повече смоли от терпентина и съхне по-бавно от розмариновото масло.
Лавандуловото масло е силен разядител. В него се разтварят смолите. Лавандуловото масло разяжда силно долните пластове боя.
Подобно на розмариновото масло и то причинява пожълтяване и напукване.
Понеже лавандуловото масло се осапунява, намира приложение при направата на емулсии.
Осмолява се лесно, поради което трябва да се съхранява в добре запушени съдове. Разтваря се в алкохол в пропорции 1:3.

Спиково масло — Спиковое масло — Spikol

Спиковото масло се получава от цялото лавандулово растение, поради което е много по-долнокачествено от лавандуловото масло.
Всичко, казано за последното, важи и за него. Спиковото масло е било употребявано в някои редки случаи от Рубенс.

Карамфилово масло — Nelkenol

Най-доброкачественото карамфилово масло се добива от цветовете на карамфила, а долнокачествените масла — от стъблата му.
Карамфиловото масло има много силен мирис; съхне и се изпарява много бавно.
Последните му свойства се използуват от някои художници, за да поддържат картините си влажни за по-дълго време.
Така например смес от цинкова бяла и карамфилово масло не засъхва върху изолиран грунд в продължение на 40 дни.
Понеже карамфиловото масло разтваря долните пластове от бои, трябва да се употребява в много малко количество като прибавка към разредителя на боите.
В противен случай вследствие на разтварянето на долните пластове от горния става потъване на горните пластове в долните; оттук и силно потъмняване на картината.
Същото нещо важи и ако картината се напръска с карамфилово масло (с машинка за фиксиране).
Гъстото карамфилово масло се разтваря изцяло в етер и алкохол. Като стои на светло, маслото в стъкления съд става в скоро време кафено.
Същото обаче не се забелязва при употребата му в картината.

Масло от копайва балсам — Масло копайского балъсама — Kopaiva-balsam

Маслото (етерът) от копайва балсам се добива при дестилирането на копайва балсама, който ще разгледаме по-подробно при балсамите.
Има силен мирис на овощия и прозрачен цвят. Съхне по-бързо от розмариновото масло, почти като лененото — за няколко дни.
Съдържа в себе си долнокачествени смоли, които предизвикват лепкавост на боите, а след като изсъхнат — чупливост на пластовете.
Маслото от копайва балсама по подобие на останалите бавно излетяващи етерични масла има свойството да разтваря долните пластове, поради което в картината се явяват потъмнявания.
Това му свойство е много ценно при почистване на стари картини и затова се употребява много по-често в реставрирането, отколкото като свързвател или разредител в живописта.
Някои немски фабрики го употребяват при направата на маслени бои като прибавка към свързвателя.

Елемово масло — Elemiol

То се добива от елемовия балсам. Има силен мирис и свойство да разяжда. Ако се нанесе на тънък пласт, съхне в два-три дни.
По съображенията, изтъкнати при маслото от копайва балсам, и това масло не трябва да намира употреба в маслената живопис нито при направата на боите, нито като съставна част на разредителите.

Копалово масло — Кайепутово масло — Восъчно масло — Кехлибарено масло

Поради отрицателните си свойства тези четири масла не трябва да се употребяват в живописта.

Леко и тежко камфорово масло

След изсъхването си тези масла остават лепливи. Имат силен мирис.
Употребяват се като прибавки към бои, направени с петролни дестилати, или към фабричните разредители. Вредни са обаче и в единия, и в другия случай.

Камфор — Kampfer

Камфорът се продава във вид на кристално, твърдо, лесно изпаряемо, издаващо силен, неприятен мирис тяло.
Не трябва да се употребява като средство за консервиране на темперни емулсии или на мастиковия терпентинен фирнис, защото е вреден.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.