Пастелни грундове върху картони, дъски, шперплат

Твърдите основи — картони, дъски и пр., са много подходящи като основи за пастелен грунд, понеже са устойчиви.
Пастелните грундове върху картон, дъска и пр. биват постни, полумаслени и маслени.
При постните свързвател е брашненото растително лепило, а при останалите — блажните масла и фирнисите им.

Постен пастелен грунд върху твърди основи.

Материали:
1. Бимсщайн на прах или «икономия» (прах, който се употребява за почистване на съдове. Той не е нищо друго освен много фин пясък, който е добре пречистен и се състои от доста остри и равномерни зърна).
2. Нишестено лепило.

Направа. Направата на постния пастелен грунд върху твърди основи се извършва по описания в статията за Гипсовия грунд начин.

Полумаслен пастелен грунд

С «икономия» пастеленият грунд се прави, като за свързвател ни служи сместа, която разгледахме при направата на кредения грунд, и малко безир. Пропорциите на сместа са следните:
1 об. ч. креда;
1 об. ч. цинквайс;
1/2 об. ч.  «икономия»;
1 об. ч. туткален разтвор;
1/2 об. ч. безир.
Забележка. Обемната част на пясъка «икономия» може да се увеличи или намали в зависимост от това, дали художникът желае да получи по-гладка или по-грапава основа.

Понеже направеният с «икономия» грунд съдържа пясък, той се нарича още и пясъчен.
Направата на пясъчния грунд става чрез натупкване, което се извършва с добре изстискана от ръба на съда четка.
Върху грунда не трябва да се натрупват много влажни места. Последните се изсушават с полусуха четка. Сместа на грунда трябва да се разбърква при всяко потапяне на четката, защото пясъкът като по-тежък се утаява на дъното на съда.
Понеже бимсщайнът в повечето случаи е цветен, нишестеният пастелен грунд не се оцветява. Пясъчният обаче трябва да се оцвети с някоя боя, която, преди да се постави в сместа за грундиране, се разбърква отделно с туткален разтвор.

Освен за пастел пясъчният грунд може да се употреби и като заместител на хоросанена мазилка.
При този случай се правят следните три пласта:

Първи етап.
Туткалосване с туткален разтвор 80:1000.

Втори етап.
След засъхване на туткаления пласт се нанася чрез натупкване следната смес:
1 об. ч. креда:
1 об. ч., цинквайс;
1 об. ч.  “икономия”;
1 1/2 об.  ч. от гореказания туткален разтвор:
1/2 об. ч   безир.

Натупкването трябва да е извършено много грижливо. Пластът да е тънък, равномерен и полусух. Трябва да се разбърква, за да не би пясъкът, който е по-тежък, да се утаи на дъното на съда.

Трети етап.
След засъхването на първия натупкан пласт прави се втори, сместа на който вместо една част «Икономия» съдържа 2—3 части. Туткаленият разтвор може да остане в същата мярка, както е в рецептата, или да се увеличи с 1/2 обемна част. Безирът може също да се увеличи. Нишестеният пастелен грунд съхне бързо, поради което може да се употреби още същия ден, когато е направен. Грундът с «Икономия» съхне по-бавно. За засъхването му трябва да се изчакат поне !4 часа, след изтичането на които може да бъде употребен.

Маслен пастелен грунд върху твърди основи

Материали.
За направата на масления пастелен грунд върху твърди основи си служим със следните материали:
1) бимсщайн на прах,
2) безир или ленено масло.

Направа.
Както при пастеления грунд.
При маслен пастелен грунд се употребява безир или ленено масло. Те играят ролята на нишестето.
Тези блажни свързватели изискват по-дълго време за съхнене. Ето защо грундът може да се употреби след няколко дни.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.