Пастелен грунд върху хартия

Материали.

За направата на пастелен грунд върху хартия са необходими следните материали:

1. Бяла или цветна доброкачествена хартия, която да е предварително изпъната на някоя твърда основа, като дъска, шперплат, целотекс или картон.
От своя страна последните трябва да са засилени чрез дървена рамка или скара. Всички тези предпазни мерки трябва да се вземат, за да се гарантира устойчивост на пастелната картина както по време на направата й, така също и след това.
Хубостта на пастела се крие във фиността на отделните прахолинки от боята, които се закрепват леко за грапавината на листа.
Ако основата е подвижна, такива прахолинки опадват много лесно поради свиването на хартията. Завършената пастелна картина върху устойчива основа е много по-добре предпазена срещу удари, отколкото върху неустойчива.
2. Цветен бимсщайн.
3. Нишестено лепило, което се прави по посочения вече начин.

Направа на грунда.
С широка и мека четка намазваме върху хартията тънък и равномерен пласт от нишестеното лепило.
Върху хартията не трябва да личат следи от четката. За по-сигурно разтриваме нишестения пласт и с дланта на ръката си.
След приготвяне на нишестения пласт посипваме хартията с прах от бимсщайн, докато прахолинките престанат да се всмукват от нишестето. Това се познава по светлия им цвят.
След засъхване на така приготвения грунд поставяме основата в наклонено положение и чукаме с длан отстрани на рамката. Всички незалепналн бимсщайнени прахолинки трябва да паднат.

Употребление.
Грундираната хартия може да се употреби веднага след изчукване на излишните прахолинки от бимсщайн.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.