Неви Петкова

Изкуство Нет представя Неви Петкова – обещаваща млада художничка. Живее и работи в Ловеч.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.