Литопон

Литопонът се добива при омесването на баритна бяла, цинков сулфид и цинкова бяла. Той е бял, средно тежък прах; слабо отровен и нетраен към светлината и влагата.
Литопонът в смеси с разредители дава слабо покривна боя, понеже главната му съставна част е баритната бяла, която има негюкривен характер.
Често пъти при грундове, направени с литопон, се появяват тъмни петна, които оказват неприятно влияние върху боите от картината.
Ето защо литопонът не трябва да се употребява при направата на смеси за грундиране.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.