Ленено масло

Добиване.
Има два начина за добиване на ленено масло от зрелите семена на лена: студен и топъл. При студения начин семената се смилат на дребно и след това се изстискват с преси при голямо налягане. Този начин на добиване е примитивен. При него се получава много малка част от маслото, което се съдържа в семената на лена.
Обаче, както ще видим по-долу, добитото по този начин масло е много по-доброкачествено за целите на грундирането, отколкото онова, което е добито по топъл начин. При топлия начин с помощта на особена машина семената се смилат на каша. Към нея се прибавят: сероводород, някои киселини и др., чрез които се разтваря всичкото масло и цялото съдържание на семето. Впоследствие тези разтворители се премахват по химически начин от маслото. По топлия начин кашата се подлага под действието на висока температура. В зависимост от това и добитото масло има по-светъл или по-тъмен цвят.
Почистването от киселините, сероводорода и пр. не е винаги пълно. Ето защо и добитото по топъл начин ленено масло не е така доброкачествено за целите на грундирането. Колкото и да са малко, киселините и другите остатъци са вредни за боите на картината.

Свойства.
Студено добитото ленено масло има светложълт цвят и сравнително приятен мирис. Замръзва при 16° С. Добитото по топъл начин масло има тъмножълт до тъмнокафен цвят и замръзва над 16СС. Мирисът му е много неприятен.

Опитни методи.
Доброкачествеността на лененото масло може да се изпита по следните начини:
1. Смесва се една обемна част ленено масло с една обемна част варна вода. Ако маслото е доброкачествено, веднага се съединява с варната вода и образува с нея трайно съединение.
2. 10 г ленено масло, 15 г калиева основа и 3 г спирт трябва да дадат сапун, който се разтваря във водата с чиста пяна. Сапун, който не дава чиста пяна, показва, че маслото е подправено с долнокачествени масла.

Употребление.
При грундирането лененото масло се употребява, като му се прибавя 2 % сикатив, който ускорява съхненето му. Този процент обаче не трябва да се надвишава, защото по-голямо количество сикатив може да предизвика напукване в грунда. 2 % сикатив практически се добива по следния начин: Отмерва се от височината на маслото в дадено стъкло 1/50 ч. (напр. при 10 см височина — 2 мм). Колкото е тази петдесетинка, толкова наливаме в стъклото сикатив.
Лененото масло намира широко приложение също и при направата на прибавките към смесите за грундиране.

Съхраняване на лененото масло.
Лененото масло трябва да се държи в добре затворени стъклени съдове винаги на тъмно. Между запушалката на стъклото и нивото на маслото не трябва да има въздух. За да се постигне това изискване, при всяко отливане на маслото трябва да се поставят в стъклото дребни речни камъчета или стъклени зърна, които повдигат нивото му.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.