Креден грунд за платно

Картоните, дъските, шперплатът и целотексът понякога се грундират с креден грунд, който по състав на сместа за грунда е сходен с гипсовия грунд. Най-подходящ е за грундиране на платно. При направата на тази смес се взема вместо непечен гипс креда. Така че рецептата на кредения грунд е следната:

1 об. ч.  (произволна мярка) креда;
1 об. ч. цинкова бяла;
1 об. ч. тутк. разтвор, на който пропорцията е 70—75 г туткал на 1000 г вода (по М. Дьорнер),
1 жълтък на 1 кг туткален разтвор, разбъркан с него в хладко състояние.

Креденият грунд е най-удобен обаче за платно.

Ето защо в рецептата намалихме гъстотата на туткаления разтвор, като вземаме вместо 80—100 г туткал само 70—75 г. Ако ще се грундира някоя от твърдите основи, пропорцията 80—100 г туткал в 1000 г вода се запазва. При грундирането на платно се взема по-рядък туткален разтвор, защото то не понася по-гъстите разтвори — те причиняват леко напукване на грунда. При американ и други редки основи трябва да се вземе 65 г туткал на 1000 г вода. Разбира се, грундът отнема известно време да изсъхне, така че много художници посещават casino.com (http://www.casino.com/ru/), играят карти, докато не се уверят, че платното е изсъхнало и напълно готово за рисуване. Зависи изцяло от вас това, което решите да правите, просто се уверете, че грундът е добре изсъхнал, преди да започнете живописта.

Разбъркването на сместа и туткалосването се извършват и при кредения грунд върху платно по начина, посочен при гипсовия грунд.

Вторият етап — намазването на пластовете от сместа, се видоизменя в следното:
1. Първият пласт не се натупква, а се маже с четката. Той трябва да е много тънък и много равномерен. Това се постига с полупълна, изцедена по ръба на съда четка. Намазването трябва да е леко, да попълва добре порите на плантото и да бъде равномерно, така че, като гледаме платното срещу светлина, да не личат никакви по-тъмни или по-светли петна. Останалите пластове се намазват по описания на стр. 145 начин. Броят на всички пластове върху платно е по-малък. З—4 намазвания в кръстообразно разположение са достатъчни. За изчакването на отделните пластове да засъхнат е достатъчно 1 час време.
2. При кредения грунд е много целесъобразно пластовете да се изстръгват през един с ножче за рисувне. При това стъргане, за да не се отпечатат ръбовете на рамката върху платното, между него и рамката се поставя тънък картон. Намираме за много практично стъргането да се извършва вместо с ножче за рисуване с ножче от самобръсначка без нарез, което се държи под 25—30° наклон към основата.
При изстръгване на грунда с ножче от самобръсначка не се намазва цялата основа, а само толкова, колкото е широчината на четката, с която грундираме. Изстръгваме тази част и след това правим ново намазване с четката. Изстръгваме и тази част, като внимаваме особено мястото на наставянето на двете намазвания да не остане по-дебело от другите части на намазването, и т. н.
3. При креден грунд върху платно не се прибягва до циклене на грунда. При посоченото по-горе изстръгване не е необходимо даже и сухо шлифоване. Понякога, когато основата е мъхеста или има възли, си служим със стъклена хартия. С нея почистваме грунда посредством кръгообразни движения. Почистването на големите възли става, като опрем отзад с пръст възела, а отпред трием със стъклена хартия.
Ако се разслаби платното на това място, намокряме го отзад с полумокро парцалче.

При кредени грундове върху платно, които са само мазани, структурата на платното се запазва.
Грундове със стъргани през един пластове са по-гладки от тях и много по-равномерни. Кой начин на нанасяне на грунда върху основата е по-целесъобразен, това е въпрос, който всеки художник ще разреши с оглед на своята техника. И двата начина са добри, ако се направят с внимание и обич.
Заздравяването и изолирането на кредения грунд върху платно става по описания при гипсовия грунд начин.
Платната могат да се изолират от задната им страна било с кредения грунд, който след това е изолиран, било с някой от смолестите изолатори.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.